Informacje o firmie Vestel Poland

Vestel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-823 Warszawa, przy ulicy Salsy 2, wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, Polska, XII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519722.

NIP-VAT ID: PL5272717654, Kapitał zakładowy: 3 201 050,00 złotych.

Informacje zawarte na stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ograniczenia wynikające z różnych rozdzielczości i własności ekranów, na których mogą być wyświetlane zdjęcia przedstawione na stronie kolory mogą różnić się od kolorów rzeczywistych produktów. Prezentowane na niniejszej stronie zdjęcia mają charakter poglądowy. Vestel Poland nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez podmioty trzecie, w szczególności za aktualność i poprawność treści wskazanych na stronie, jeżeli różnią się od wskazanej na stronie podmiotu trzeciego. Ceny produktów wskazane na stronie mają charakter orientacyjny, nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Vestel Poland zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na niniejszej stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów witryny, w tym m.in. przedstawionych na stronie produktów, ich specyfikacji, cen oraz dostępności. Vestel Poland zastrzega sobie również prawo do wycofania produktów prezentowanych na niniejszej stronie lub wprowadzenia zmian w ich charakterystykach.