Informacje ogólne

Administratorem danych osobowy jest Vestel Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Salsy 2 w Warszawie (02-823), info@vestel-poland.com, tel. +48 22 272 73 00.

Zasady gromadzenia danych

Podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane statystyczne dotyczące odwiedzin, np. dane wyszukiwarki oraz zapytania, która skierowały użytkownika do serwisu, informacje o czasie spędzonym w serwisie, liczba przejrzanych stron, czas spędzony na poszczególnych stronach, informacje o urządzeniu, przybliżonej lokalizacji, stronie, z której użytkownik przyszedł, a także wybrane przez niego czynności. Administrator zbiera też dane przekazane bezpośrednio przez użytkownika z wykorzystaniem formularza kontaktowego, czatu, ankiety, czy mediów społecznościowych.

Zasady wykorzystania danych

Dane zbierane automatycznie są wykorzystywane w celach statystycznych, statystycznej analizy decyzji podjętych przez użytkowników, w celu dostosowania treści do preferencji użytkowników wynikających z ich decyzji, a także w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania.

Informacja o przetwarzaniu danych zgodnie z artykułem 13 RODO

1 Administrator danych
Vestel Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Salsy 2 w Warszawie (02-823), info@vestel-poland.com, tel. +48 22 272 73 00.
 

2 Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie fizycznej przysługuje prawo żądania: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w artykułach 15-22 RODO.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora.

 

3 Cele i podstawy przetwarzania danych

3.1 Użytkownicy serwisu internetowego najlepsze.tv:

3.1.1 W celu dostarczenia im treści wyświetlanych na podstawie analizy ogólnego ruchu i zachowań ogółu użytkowników, przyśpieszenia kontaktu po wskazaniu lokalizacji, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego lub komunikatora, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (przez świadome działanie, jakim jest kontakt z Administratorem, wybranie opcji udostępnieni lokalizacji lub za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu lub konfiguracji samej usługi/przeglądarki) - art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego,

 

3.1.2 W celu prowadzenia kontaktów biznesowych, dostosowania oferty, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust1 lit f RODO.

 

3.2 Użytkownicy Fanpage i Instagram:

3.2.1 Dane będą przetwarzane w celu kontaktu, odpowiedzi na pytania, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, jaką jest świadome działanie w postaci wysłania wiadomości, a także prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO).

 

4 Prawo do wycofania zgody

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody na wykorzystanie cookies i podobnych technologii będzie oznaczało wyłączenie możliwości korzystania z czatu, skorzystania z ankiety dostępnej na stronie, itp.

 

5 Obowiązek lub dobrowolność podania danych oraz konsekwencje niepodania danych

Podanie danych przez:

  • Użytkownika serwisu internetowego jest dobrowolne. Niepodanie danych lub podanie danych niekompletnych może utrudnić lub uniemożliwić kontakt oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  • Użytkownika Fanpage i Instagram: podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało ograniczeniem prowadzenia korespondencji w ramach mediów społecznościowych.

 

6 Informacja o podmiotach, którym dane mogą być ujawniane

Administrator może udostępniać dane Użytkowników podmiotom zapewniającym prawidłową obsługę serwisu oraz social mediów (Facebook, Instagram), w tym zapewniających bezpieczeństwo przesyłanych danych i poprawne działanie funkcjonalności dostępnych na stronie, podmiotom dostarczającym zainstalowane w Serwisie cookies i podobne technologie (szczegółowe zasady udostępniania zostały opisane w dalszej części polityki) w celu analizy ruchu na stronie, a także do call center w celu realizowania kontaktu na uprzednie żądanie użytkownika. Zasady i zakres udostępnionych danych opisano w dalszej części polityki.

 

6.1 Udostępnienie w związku z wykorzystaniem plików cookies oraz podobnych technologi

6.1.1 AdForm

Polityka prywatności Adform: site.adform.com/privacy-center/overview Adform zbiera i przechowuje dane dla swoich klientów związane z interakcją użytkowników z reklamami i właściwościami cyfrowymi, takimi jak strony internetowe lub aplikacje mobilne: Typ przeglądarki używanej przez użytkownika i jego ustawienia, informacje o systemie operacyjnym urządzenia, informacje o identyfikatorach plików cookie i innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia, (zaszyfrowane lub zanonimizowane) adresy IP, informacje o interakcji użytkownika i aktywności na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych, w tym czas interakcji lub aktywności, zaangażowane adresy internetowe i wyszukiwane hasła wprowadzone do wyszukiwarki, informacje o przybliżonej lokalizacji geograficznej (miasto, region, kod pocztowy) urządzenia podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej lub aplikacji mobilnej na podstawie obciętych informacji o adresie IP lub obciętych danych GPS.

Adform może również otrzymywać informacje od stron trzecich, aby umożliwić ukierunkowane i dopasowane reklamy na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych. Chociaż Adform może udostępniać takie dane do wykorzystania przez swoich klientów za pośrednictwem Usługi, zawsze będzie to robić ściśle zgodnie z zezwoleniami i ograniczeniami nałożonymi przez stronę trzecią dostarczającą takie dane. AdForm może udostępniać zgromadzone dane swoim partnerom, wskazanym w polityce prywatności adform. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania tych podmiotów trzecich. Dane przetwarzane przez AdForm służą dostosowaniu wyświetlania materiałów reklamowych do preferencji użytkowników. W każdej chwili można wyłączyć działanie AdForm, korzystając z narzędzia OPT-OUT: site.adform.com/privacy-center/website-privacy/opt-out/

 

6.1.2 Centraals Europe SA

Polityka prywatności Centrals Europe: centraals.com/privacy-policy/ Cookie służy do gromadzenia i analizy informacji o zachowaniach użytkownika w ramach Serwisu. Gromadzone informacje to zanonimizowany adres IP, odwiedzone strony i podstrony, używana przeglądarka i urządzenie.

 

6.1.3 The Adex

Polityka prywatności The Adex: www.theadex.com/privacy-opt-out/ Cookie służy do gromadzenia i analizy informacji o zachowaniach użytkownika w ramach Serwisu. Gromadzone informacje to zanonimizowany adres IP, odwiedzone strony i podstrony, używana przeglądarka i urządzenie, konfiguracja urządzenia, lokalizacja.

 

6.2 Informacja o transferze danych do państw trzecich, w tym z wykorzystaniem cookies i podobnych technologii

6.2.1 Amazon Inc Polityka prywatności Amazon: aws.amazon.com/privacy/ Administrator wykorzystuje usługi hostowania i przechowywania danych dostarczane przez Amazon Inc, z związku z czym mogą one być transferowane poza obszar UE. Amazon Inc przystąpił do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskał certyfikat Departamentu Handlu USA, potwierdzający że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymaganiami przepisów RODO.

 

6.2.2 Facebook Inc

Polityka prywatności Facebook: www.facebook.com/privacy/explanation Polityka cookies Facebook: www.facebook.com/policies/cookies/ Polityka prywatności Instagram: www.facebook.com/help/instagram/155833707900388

W związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Facebook Inc, w szczególności Fanpage oraz konta na Instagramie dane użytkownika będą transferowane poza obszar UE. Spółka Facebook Inc. przystąpiła do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA (www.privacyshield.gov). Oznacza to, że Facebook zapewnia Użytkownikom Fanpage i Instagram realizowanie praw przysługujących im na mocy przepisów art. 15-22 RODO. Administrator może wykorzystywać oferowane przez Facebook opcje reklamowe i narzędzia pomiarowe. Informacje te obejmują takie elementy jak dane kontaktowe i informacje o doświadczeniach lub interakcjach z Partnerami i ich produktami, usługami i reklamami. Facebook może przekazywać dane podmiotom w ramach grupy spółek Facebooka oraz osobom trzecim, w tym dostawcom usług i innym partnerom. Wyłączenie cookies i podobnych technologi dostarczanych przez Facebook i jego partnerów wymaga zablokowania cookies Facebook w ustawieniach przeglądarki.

 

6.2.3 Google Lcc

Regulamin Google Tag Manager: marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/ Regulamin Google Analitics: policies.google.com/privacy Polityka prywatności Google: google.com/intl/de/policies/privacy/ Dane użytkowników w związku z korzystaniem z usług dostarczanych przez Google Lcc będą transferowane poza obszar UE. Google Lcc przystąpił do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskał certyfikat Departamentu Handlu USA, potwierdzający że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymaganiami przepisów RODO. Administratorem danych osobowych użytkowników z UE jest Google Ireland Limited, chyba że w Informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących konkretnej usługi wskazano inaczej. Oznacza to, że Google Ireland Limited jest podmiotem stowarzyszonym Google odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących prywatność, do którego należy kierować żądania wynikające z art. 15-22 RODO. Google Analitics jest wykorzystywany, do gromadzenia i analizy zachowań użytkowników Serwisu. Dane gromadzone przez narzędzie to lokalizacja, źródło wizyt, czas spędzony na stronie, ruch na stronie, słowa kluczowe, które odesłały użytkownika do witryny, przeglądane przez użytkownika strony, zanonimizowany adres IP, dane demograficzne. Tag Manager służy do zarządzania tagami, do czego nie wykorzystuje, ani nie gromadzi danych osobowych. Narzędzie umożliwia działanie innych tagów, które w niektórych sytuacjach mogą gromadzić dane.

W celu wyłączenia opcji śledzenia przez narzędzia Google należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny na: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

7 Usuwanie/blokowanie cookies i podobnych technologii

Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w ustawieniach przeglądarki. Nie będą one miały wpływu na przeglądanie treści dostępnych w serwisie. Może też skorzystać z opcji wyboru reklamowych, które będą dostarczane przez różne podmioty: www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

 

8 Czas przechowywania danych

  • Użytkowników: dane osobowe użytkowników, którzy kontaktują się z Administratorem do czasu zakończenia kontaktu oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż 3 lata.
  • Użytkowników Fanpage/Instagram: do czasu wycofania zgody lub usunięcia konta na Facebooku.
  • Dane analityczne i statystyczne przechowywane przez pliki cookies sesyjne: Są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Dane analityczne i statystyczne przechowywane przez pliki cookies trwałe: Są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik może usunąć pliki w cookies w ustawieniach przeglądarki, ale także korzystając z mechanizmu opt-out dla cookies

 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady działania i polityki prywatności innych stron, do których użytkownik może przejść poprzez odnośniki dostępne w serwisie. Zmiany W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.